Hvad sker der med mine dokumenter, når jeg dør?

Når en borger dør, bliver alle adgange til postkassen slettet. Dette gælder både for borgerens egen adgang og for personer med læseadgang. Myndigheder kan ikke længere sende Digital Post til borgeren.

Hvis du som pårørende ønsker adgang til en digital postkasse, kan den etableres ved, at du fremsender et udfyldt eksemplar af blanketten nedenfor samt en kopi af skifteretsattest til e-Boks. Ved uskiftet bo får eksempelvis en enke adgang ved at sende en kopi af skifteretsattest til e-Boks, der så opretter læseadgang.

Efter e-Boks har modtaget den udfyldte formular og skifteretsattest, etableres adgangen via den pårørendes egne digitale postkasse, og denne får mulighed for at læse, udskrive og slette den post der ligger i afdødes arkiv.

Den afdødes postkasse opbevares i 5 år gældende for dødsfald efter 31. oktober 2014 for såvidt angår dokumenter fra det offentlige. Postkasser efter borgere afgået ved døden før denne dato opbevares i 15 mdr. Såfremt der slettes dokumenter af en pårørende, vil disse vedblive med at være slettet.

Dokumenter fra private afsendere, eksempelvis banker og forsikringsselskaber forbeholder e-Boks sig ret til, at slette efter 15 måneder fra dødstidspunktet.