Hvordan afmeldes e-Boks ved dødsfald og hvordan etableres adgang til afdødes e-Boks?

Hvis e-Boks ønskes afmeldt i forbindelse med dødsfald, skal formularen udfyldes samt en kopi af skifteretsattest sendes til e-Boks.:

Hvis en person f.eks. mister sin ægtefælle, skal den efterladte indsende en anmodning om etablering af adgang til afdødes e-Boks inkl. en kopi af skifteretsattest om uskiftet bo.

Såfremt, den efterladte har indsat en anden til at bestyre selve skiftet (f.eks. datter/søn), skal en skiftefuldmagt medsendes. Derudover skal der også fremsendes skiftefuldmagter, hvis skifteretsattesten er udlagt til flere personer. e-Boks opretter kun én adgang, så hvis der er flere arvinger, så skal disse arvinger finde ud af hvem af dem der skal have adgangen, og de øvrige arvinger skal udlægge skiftefuldmagter til denne person.

Såfremt, der foretages privat skifte ved dødsfald, som oftest til efterlevende børn, skal der indsendes en kopi af skifteretsattest for privat skifte inkl. en anmodning om etablering af adgang til afdødes e-Boks fra arvingens e-Boks.

For at oprette adgang til afdødes e-Boks, så følg linket forneden og udfyld formularen samt vedhæft relevant dokumentation:

Etablering af adgang til e-Boks i forbindelse med dødsfald