Hvordan afmeldes e-Boks ved dødsfald og hvordan etableres adgang til afdødes e-Boks?

Hvis e-Boks ønskes afmeldt i forbindelse med dødsfald, skal følgende formular samt en kopi af skifteretsattest sendes til e-Boks.

Hvis en person eksempelvis mister sin ægtefælle, skal den efterladte indsende en anmodning om etablering af adgang til afdødes e-Boks (cpr-nr.) fra ægtefællens e-Boks (cpr-nr.) inkl. en kopi af skifteretsattest om uskiftet bo.

Såfremt ægtefællen har indsat en anden til at bestyre selve skiftet (eksempelvis datter/søn), skal en skiftefuldmagt medsendes. Hvis skiftefuldmagten er udlagt til flere, skal disse "flere" i forening anmode om, til hvilken e-Boks, der skal etableres adgang, idet e-Boks kun har mulighed for at skabe en enkelt adgang.

Såfremt der foretages privat skifte ved dødsfald, som oftest til efterlevende børn, skal der indsendes en kopi af skifteretsattest for privat skifte inkl. en anmodning om etablering af adgang til afdødes e-Boks (cpr-nr.) fra arvingens e-Boks (cpr-nr.).

I tilfælde af flere arvinger skal der fremsendes en skiftefuldmagt. Hvis skiftefuldmagten er udlagt til flere, skal disse "flere" i forening anmode om, til hvilken e-Boks, der skal etableres adgang, idet e-Boks kun har mulighed for at skabe en enkelt adgang.