e-Boks skal udvikle ny fællesoffentlig digital dokumentboks og NemSMS

29-05-2009

Staten, KL og Danske Regioner har med valget af e-Boks A/S sikret sig, at digitaliseringen af myndighedernes kommunikation med borgere og virksomheder kommer til at bygge på en sikker og velafprøvet teknologisk platform, som 1,9 mio. danskere allerede bruger.

e-Boks A/S er valgt til at udvikle og drive den nye fællesoffentlige digitale dokumentboks, hvor alle myndigheder skal kunne kommunikere digitalt med borgerne og virksomhederne gennem én sikker kanal.

De offentlige myndigheder udsender årligt mange millioner breve. Når denne trafik udskiftes med moderne digital tovejskommunikation vil det offentlige, borgerne og virksomhederne kunne spare betydelige summer til kuvertering og forsendelse, ligesom miljøbelastningen vil blive reduceret. Myndighederne vil desuden kunne effektivisere deres daglige arbejdsgange og frem for alt tilbyde en bedre borgerservice. Den digitale dokumentboks er et skridt på vejen mod, at den offentlige sektor når målsætningen i regeringens globaliseringsstrategi om, at al skriftlig kommunikation mellem virksomheder, borgere og den offentlige sektor kan foregå digitalt i 2012.

"Vi er glade for at skrive kontrakt med e-Boks om levering af den helt nye fællesoffentlige kommunikationsløsning. e-Boks har tilbudt en rigtig god løsning til en konkurrencedygtig pris, og vi glæder os meget til samarbejdet om at effektivisere kommunikationen mellem det offentlige og danskerne. Den digitale Dokumentboks/NemSMS-løsning tilbyder nye funktioner, som vil komme rigtig mange myndigheder, borgere og virksomheder til gavn," siger Thomas Fjeldberg, Vicedirektør i Økonomistyrelsen.

Væsentlige elementer af løsningen forventes at kunne tages i brug af pilotmyndigheder allerede i begyndelsen af 2010. Borgere og virksomheder kan indtil da fortsat modtage dokumenter fra offentlige myndigheder i e-Boks.

En sikker løsning baseret på velafprøvet IT-platform

"Vi er glade og stolte over, at staten har valgt e-Boks til at udvikle og drive denne vigtige del af Danmarks fremtidige digitale infrastruktur," siger Henrik Andersen, adm. direktør, e-Boks. "Der ligger en betydelig udviklingsopgave og en skrap tidsplan foran os, men vi bygger trods alt på en teknologisk platform, som vi er meget fortrolige med," siger Henrik Andersen.

Den nye digitale dokumentboks bliver en sikker løsning og kommer med valget af e-Boks A/S som leverandør til at bygge på en allerede eksisterende digital infrastruktur, der har bevist sin duelighed gennem de seneste otte år. Det har også den fordel, at de 1,9 mio. danskere, der allerede i dag bruger e-Boks til at modtage og opbevare digitale dokumenter, umiddelbart vil kunne få adgang til al korrespondance med myndigheder i deres eksisterende e-Boks.

Herudover får man adgang til den nye digitale dokumentboks via bl.a. virk.dk og borger.dk, hvor man logger sig på med sin digitale signatur.

En ny SMS-service – NemSMS – bliver integreret med den digitale dokumentboks, og man vil kunne få påmindelser og andre servicebeskeder sendt til sin dokumentboks såvel som til sin mobiltelefon. NemSMS vil kunne anvendes på en lang række områder – fx i forbindelse med aflevering af bøger på biblioteket, ændring af status på en venteliste eller påmindelser om en aftale på sygehuset eller andre aftaler med offentlige institutioner. For borgere og virksomheder vil NemSMS betyde et højere serviceniveau, og for myndighederne giver det mulighed for effektiviseringer og bedre ressourceudnyttelse, når færre borgere glemmer deres aftaler med det offentlige.

Allerede i dag bruger flere end 1,9 mio. danskere e-Boks, hvor de får leveret og opbevarer post fra mere end 500 tilmeldte offentlige og private virksomheder. Blandt afsenderne er langt de fleste banker, alle landets 98 kommuner, Økonomistyrelsen, ATP, samt en række realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, energiselskaber, fagforeninger og teleselskaber. e-Boks er let tilgængelig fra en hvilken som helst PC over hele verden.

De danskere, der er fortrolige med brugen af e-Boks, er generelt begejstrede for den digitale postboks. 89% erklærer sig tilfreds eller meget tilfreds med e-Boks. Hertil kommer, at to ud af tre e-Boks-brugere vil sætte pris på, at endnu flere virksomheder og myndigheder sender breve via e-Boks. Faktisk vil 71% af de adspurgte i en nylig brugerundersøgelse helst modtage alt deres post fra offentlige myndigheder og private virksomheder i e-Boks.

Det er gratis for borger og virksomheder at modtage breve og information i Digital dokumentboks og NemSMS-løsningen. De offentlige myndigheder skal betale for at tilslutte sig løsningen og for den digitale kommunikation, de udsender via løsningen.

Projektet om digital dokumentboks og NemSMS er forankret i Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde (STS) og er et konkret initiativ i "Strategien for digitalisering af den offentlige sektor 2007-2010". Staten, KL og Danske Regioner står i fællesskab bag projektet og deltager med repræsentanter i projektets styregruppe. Økonomistyrelsen står for udbud og gennemførsel af projektet.

Pressekontakt

Susanne Søndahl Wolff

Nordic Communications & Marketing Director
Telefon: +45 70212400 / +45 23821314
E-mail: marketing@e-boks.dk