Modtag følgende typer af post

Information

Du kan få dine regninger og selvaflæsningskort sendt elektronisk i din personlige e-boks.

Mariagerfjord Vand leverer forsyningstjenester i Mariagerfjord Kommune indenfor områderne vand og spildevand samt varetager opgaver omkring opkrævning af renovation og tømningsordning.

Se endvidere vor hjemmeside: www.mariagerfjordvand.dk

Kontakt

Mariagerfjord Vand