Information

Som medlem af HK/DANMARK har du mulighed for at modtage udvalgte opgørelser og informationer via din personlige e-Boks.

I første omgang har vi valgt at sende udbetalingsspecifikationer fra a-kassen til din e-Boks.

Du har også mulighed for at indsende dine ydelseskort og ansøgninger om feriedagpenge elektronisk. Det kan du gøre via mitHK på adressen: www.mithk.dk.
Anden information kan hentes på www.hk.dk

Kontakt

HK/Danmark