Slutbruger licensvilkår for anvendelse af e-Boks App

Generelt

Ved at ibrugtage e-Boks App accepterer du at blive bundet af disse anvendelsesvilkår.

e-Boks App'en (App'en) og alle rettigheder forbundet hermed fx varemærkerettigheder, ophavsrettigheder og andre immaterielrettigheder til App'en og den tilhørende software tilhører e-Boks A/S, Dampfærgevej 28, 1. sal, DK-2100 København Ø, Danmark (Serviceudbyder).

Brugsretten

Du får en ikke-eksklusiv og uoverdragelig ret til at bruge App'en på enhver smartphone eller tablet (iOS eller Android) du ejer eller kontrollerer, inden for rammerne af disse anvendelsesvilkår og den danske ophavsretslovgivning. Du må ikke distribuere App'en eller gøre den tilgængelig over et netværk. Du må ikke udleje, lease, udlåne, sub-licensere eller sælge denne App. Du må ikke søge at udlede sourcekoden, modificere, eller skabe afledte værker (derivater) af denne App.

Enhver overtrædelse af disse anvendelsesvilkår og/eller overtrædelse af den danske ophavsretslovgivning vil automatisk ophæve din ret til at anvende App'en i henhold til disse anvendelsesvilkår. Ud over at ophæve din ret til at anvende App'en, kan enhver overtrædelse af disse anvendelsesvilkår og/eller overtrædelse af den danske ophavsretslovgivning medføre retlige skridt imod dig.

Serviceudbyder kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre din ret til at anvende App'en i henhold til disse anvendelsesvilkår.

Data beskyttelse

Du tillader, at Serviceudbyder indsamler visse personlige oplysninger vedrørende din brug af App'en og tekniske oplysninger om din smartphone eller tablet. Oplysninger om din brug af App'en og tekniske oplysninger om din smartphone eller tablet bliver behandlet i overensstemmelse med Serviceudbyders Privatlivs Politik, som du finder på Serviceudbyders hjemmeside www.e-boks.dk/privacy

e-Boks services

App'en giver dig adgang til udvalgt funktionalitet i e-Boks (services). Denne adgang er reguleret af "e-Boks vilkår" og "Vilkår for brug af e-Boks mobil", som du finder på Serviceudbyders hjemmeside.

Ansvarsbegrænsning

Denne App er gratis og tilbydes af Serviceudbyder som "den er og forefindes". Serviceudbyder påtager sig intet erstatningsansvar for misligholdelse af kontrakt, manglende performance, manglende funktionalitet eller forsinkelser i App'en.

Serviceudbyder påtager sig intet erstatningsansvar for skader på din smartphone eller tablet forårsaget af App'en, tab af data, tabt avance eller andre skader forårsaget af App'en.

Version 1.0